Hvilke gasser kan forårsage korrosion af filterposen?

2024-01-22

Valget af en støvpose er afgørende for en støvopsamlers effektivitet. Støvposens design og filtermedier bør sigte mod effektiv støvfjernelse. Korrosion skader oftefilterposer. Følgende er en oversigt over gasser, der kan føre til støvposekorrosion:


1.**Stærke oxidationsmidler:**  Hvis f.eks. iltindholdet i en PPS-støvpose overstiger standardværdien (>12 %) ved en arbejdstemperatur på 160°C, kan en stor mængde ilt angribe S- bindinger i PPS-molekylerne og kombineres med dem. Stærke oxidationsmidler kan forårsage skader på PPS-fibre. Denne reaktion får PPS-fibrene til at blive mørke og sprøde, hvilket resulterer i reduceret styrke. Høje temperaturer får nitrogenmolekylekæden til at bryde og reagere med ilt og danne NO og NO2. NO2 er en mild oxidant, der kan oxidere de fleste fibre, der bruges til filtrering. For at reducere oxidativ korrosion er det vigtigt at kontrollere koncentrationen af ​​oxidationsmidler som nitrogenoxider, svovlbrinte, ammoniak og klor.


2.**Sure gasser:** Sure gasser er hovedsageligt til stede i højtemperaturfiltermedieforhold og domineres af sulfider. Hvis højtemperatur-røggassen indeholder en stor mængde sur gas, anbefales det at bruge en støvpose med højere syrebestandighed. Den indvendige fiberstruktur i en almindelig støvpose kan blive korroderet af sur røggas, hvilket fører til en reduktion i støvposens styrke og eventuelt brud. Reduktion af temperaturen kan reducere korrosion af sure gasser på støvposen. Sure gasser, såsom svovldioxid, svovltrioxid, svovlbrinte, hydrogenchlorid og hydrogenfluorid, kan forårsage korrosion.


3. **Alkaliske gasser:** Findes oftest i arbejdsmiljøer med ammoniak. I lighed med syrekorrosion forårsager alkaliske gasser brud på støvposen. Sænkning af temperaturen hjælper med at bremse støvposens korrosion af alkaliske gasser.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy